De vill ge konsumenten makt

På Ramsjö Gård två mil norr om Uppsala odlar Anders och Karin Berlin KRAV-certifierade grönsaker. Odlingen består av 4 hektar grönsaker och 2 hektar potatis.

Totalt odlas över 100 sorter. Idag säljs de flesta av grönsakerna genom att konsumenter köper in sig på en andel av årets skörd.

Vilka är fördelarna med att vara KRAV-certifierad?

– Det är ett enkelt sätt att visa för konsumenterna att vi har en genuin ekologisk odling. Det är viktigt för oss. Konsumenterna vill ha KRAV-märkt främst av hälsoskäl. Just nu är lokalodlat viktigt för konsumenterna men de förutsätter ofta att det är ekologiskt. Jag tror att intresset för ekologisk mat kommer att bli större och större både av hälso- och miljöskäl.

Hur säljer ni era grönsaker?

– 60-70 procent av skörden säljs genom andelskorgar till våra medlemmar. Som medlem köper man in sig på en andel av skörden, som levereras i korgar en gång i veckan under 15 veckor. Priset är 240 kronor för en hel korg och 140 kronor för en halv korg. Utöver andelskorgarna säljer vi till restauranger, dagis, en skola och några butiker.

Vilka är fördelarna för er med systemet med andelskorgar?

– Vi vet att vi har en garanterad avsättning för grönsakerna. Om man jämför med när vi sålde mer till butiker så har vi nu mer lojala kunder som bryr sig mindre om priset. Det är en möjlighet för oss som mindre odlare att kunna överleva.

Vilka är fördelarna för konsumenterna?

– De får en större makt över maten och vet att grönsakerna är garanterat lokalodlade och ekologiska. De får många produkter som de inte skulle kunna få tag på i en vanlig butik och till ett bättre pris eftersom det inte finns några mellanhänder. I korgarna levereras grönsaker och rotfrukter, men den som vill kan komma hit och plocka hallon och äpplen till medlemspris. Varje år ordnar vi ett möte då vi planerar det kommande årets odling. Då har konsumenterna en chans att komma med idéer, till exempel om vad vi ska odla. Medlemmarna behöver inte komma hit och delta i arbetet med grönsakerna, men vi tycker att det är kul när de gör det.

Ni tar emot volontärer genom organisationen WWOOF (WorldWide Opportunities On Organic Farms). Hur fungerar det?

– Det är jättekul att så många är intresserade av att komma och lära sig. Det är ofta människor som är trötta på staden och brinner för riktig mat. Ett par månader är vi två själva här på gården, men under resten av året har vi mellan tre och tio volontärer här samtidigt. Vi vill att de stannar här minst två veckor och som längst är de här ungefär en månad. Genom åren har vi anpassat oss till att driva gården med hjälp av volontärerna. Totalt har över 600 personer varit här sedan 90-talet.
Vilka är era planer för framtiden?
– Vi vill utveckla systemet med andelskorgar här på gården och försöka sprida idén till andra odlare. Vi behöver ungefär 300 medlemmar för att kunna erbjuda ett riktigt bra pris till medlemmarna och för att kunna försörja oss hela året enbart genom andelskorgarna. Vi vill gärna ha mer kontakt med medlemmarna än vi har idag. Intresset och entusiasmen finns hos människor, men vi har inte riktigt orkat hela vägen ännu, vid sidan av allt annat arbete.

WWOF Worldwide Opportunities on Organic farms

WWOF är ett globalt nätverk av ekologiska lantbruk där volontärer kan jobba mot mat och husrum.  
•    I Sverige finns 162 WWOF-gårdar
•    Drygt 1 300 volontärer deltar i Sverige i år
•    Organisationen finns i över 100 länder
•    WWOF startade 1971 i England
•    Webbplats: www.wwoof.net

Karin Berlin - Ramsjö Gård                    Övre bild : Anders Berlin
Senast uppdaterad: 2017-11-30