Certifieringsorgan

Följande certifieringsorgan är i dag godkända för att kontrollera och certifiera enligt KRAVs regler:

ControlCert Scandinavia AB
ControlCert Scandinavia AB

Box 12 614 21  Söderköping
E-post info@controlcert.se
Telefon 0121-100 02
Webb: www.controlcert.se
Kod vid märkning: SE-EKO-06

– ControlCert Scandinavia AB  erbjuder certifiering enligt KRAVs regler av följande produktion:
Livsmedelsförädling, enproduktcertifiering, butik, restaurang och storhushåll inklusive kedjecertifiering, import och införsel av produkter, certifiering av marknadsförare och frivillig ursprungsmärkning.

Debio

Debio
1940 Bjørkelangen - Norge
E-post: kontor@debio.no
Webb: www.debio.no
Tel: (+47) 63 86 26 50
Kod vid märkning: NØ-ØKO-01

– Debio erbjuder certifiering enligt KRAVs regler av följande produktion:
Vattenbruk, fiske och förädling av produkter från vattenbruk och fiske.


HS Certifiering AB

Flottiljvägen 18, 392 41 Kalmar
e-post: info@hscertifiering.se
webb: www.hscertifiering.se
Tel: 0480-156 70
Kod vid märkning: SE-EKO-04

– HS Certifiering erbjuder certifiering enligt KRAVs regler av följande produktion:
Växtodling inklusive växthus, svampodling, djurhållning, biodling, livsmedelsförädling, butik, restaurang och storhushåll inklusive kedjecertifiering, slakt, fodertillverkning, import och införsel av produkter, frivillig ursprungsmärkning, enproduktcertifiering, certifiering av marknadsförare samt bedömning av produkt som tillåten för utfodring eller som produktionshjälpmedel.

Intertek Certification AB

Intertek Certification AB
Box 1103, 164 22 KISTA
E-post: info.sc-sweden@intertek.com  
Webb: www.intertek.se/livsmedel-och-lantbruk/livsmedelscertifiering/  
Tel: 08- 750 03 33
Kod vid märkning: SE-EKO-08

– Intertek Certification AB  erbjuder certifiering enligt KRAVs regler av följande produktion:
Livsmedelsförädling, slakt, fodertillverkning, hantering av utsäde och plantor, import och införsel av produkter, frivillig ursprungsmärkning, enproduktcertifiering samt bedömning av produkt som tillåten för utfodring.

Kiwa Sverige AB
Box 1940, 751 49 Uppsala
E-post: info@kiwa.se
Webb: www.kiwa.se
Tel: 018-17 00 00
Kod vid märkning: SE-EKO-01

– Kiwa erbjuder certifiering enligt KRAVs regler av följande produktion:
Växtodling inklusive växthus, svampodling, djurhållning, biodling, vattenbruk, fiske, vildväxande produktion, livsmedelsförädling, slakt, fodertillverkning, produktionshjälpmedel, butik, restaurang och storhushåll inklusive kedjecertifiering, import och införsel av produkter, frivillig ursprungsmärkning, enproduktcertifiering, certifiering av marknadsförare samt bedömning av produkt som tillåten för utfodring eller som produktionshjälpmedel.

 

ProSanitas Certifiering AB
Box 9006, 400 91 GÖTEBORG
E-post: info@prosanitas.se
Webb: www.bmgprosanitas.se
Tel: 031- 360 70 20
Kod vid märkning: SE-EKO-07

– ProSanitas Certifiering AB  erbjuder certifiering enligt KRAVs regler av följande produktion:
Svampodling, livsmedelsförädling, slakt, fodertillverkning, enproduktcertifiering, butik, restauranger och storhushåll, import och införsel av produkter, certifiering av marknadsförare och frivillig ursprungsmärkning.

SMAK CERTIFIERING AB

SMAK CERTIFIERING AB
Box 42, 230 53 ALNARP
E-post: certifiering@smak.se
Webb: www.smak.se
Tel: 020-61 62 63
Kod vid märkning: SE-EKO-03

– SMAK erbjuder certifiering enligt KRAVs regler av följande produktion:
Växtodling inklusive växthus, svampodling, djurhållning, biodling, livsmedelsförädling, slakt, fodertillverkning, produktionshjälpmedel, restaurang och storhushåll inklusive kedjecertifiering, import och införsel av produkter, frivillig ursprungsmärkning, enproduktcertifiering samt bedömning av produkt som tillåten för utfodring eller som produktionshjälpmedel.

Valiguard AB

Valiguard AB
Boglundsgatan 2, Box 1931, 703 74 Örebro
E-post: foodsafety.sc@saiglobal.com
Webb: www.valiguard.com
Tel: 070-232 69 06
Kod vid märkning: SE-EKO-05

– Valiguard erbjuder certifiering enligt KRAVs regler av följande produktion:
Livsmedelsförädling, slakt, import och införsel av produkter, certifiering av marknadsförare och frivillig ursprungsmärkning.

Senast uppdaterad: 2018-04-18