Certifiera KRAVs regler

Certifieringsorgan som certifierar enligt KRAVs regler ska vara ackrediterade enligt ISO Guide 65/EN 45 011. I Sverige är det SWEDAC (Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll) som ackrediterar.

Certifieringsorganet ska ha ett dokumenterat, strukturerat miljöarbete och kunna visa att det

  • har en miljöpolicy
  • har årliga miljömål
  • systematiskt följer upp dessa mål.

Om ni vill certifiera enligt KRAVs regler ska ni ansöka om ett certifieringsavtal med KRAV ekonomisk förening. Tillsammans med ansökan ska ni skicka en kopia på avtal med ackrediteringsorgan samt en tidplan för ackrediteringen. Om ni är ackrediterade ska ni skicka med ett gällande ackrediteringsbevis.

Kapitel 18 i KRAVs regler, "Regler för godkända certifieringsorgan" beskriver vilka andra krav som ställs på certifieringsorgan och revisorer.

Senast uppdaterad: 2017-04-10