Biodlaren Lotta:

Lotta Fabricius Kristiansen
– Det är nu andra året vi producerar KRAV-märkt honung. KRAVs regler innebär ett hållbart sätt att bedriva biodling. Det ger ett stort mervärde för den som köper honungen och för oss själva. Efterfrågan på svensk KRAV-certifierad honung är stor, men det är få som producerar den.

– Vi är jätteglada för att genom KRAV-certifieringen få vara en del av den ekologiska produktionen. Bina gör pollineringstjänster och bidrar till att öka skördarna. Vi gör därför stor nytta för andra ekologiska producenter genom att placera våra bikupor hos dem.

– Som KRAV-certifierade måste vi tänka till när vi placerar våra bikupor, eftersom de ska ställas intill ekologiska odlingar eller vid naturområden som skog. Att undersöka vad som finns inom en radie av 3 km, där bina drar, är en ögonöppnare. Det borde alla biodlare göra. Vi upptäckte att det fanns betydligt fler ekologiska producenter runtomkring oss än vi visste om.

– KRAV-certifieringen innebär bland annat att vi engagera oss i att se till att vaxet vi använder i kuporna är KRAV-certifierat och fritt från läkemedelsrester. På vintern ger vi bina egen honung och KRAV-certifierat socker. På så vis stödjer vi ekologisk sockerproduktion.

Lotta Fabricius Kristiansen, KRAV-certifierad biodlare i Östergötland

Senast uppdaterad: 2017-12-18