Bara vanligt vatten?

Traktor vid å

Höga halter i 6 av 10 prov

Kemiska bekämpningsmedel stannar inte på åkern. I stort sett alla vattenprov som SLU tar i jordbrukslandskap innehåller rester av kemiska bekämpningsmedel. I sex av tio prov är halterna skadligt höga.

Ethel Forsberg

Hormonstörande ämnen dåligt reglerade

"Vi vet att det finns kemiska bekämpningsmedel som är hormonstörande." Det säger Ethel Forsberg, tidigare generaldirektör på KemI.

Magnus Bengtsson

KRAV-märkt ger renare vatten

Magnus Bengtsson bidrar till renare vatten genom att slopa kemiska bekämpningsmedel på sin KRAV-certifierade gård.

 

flicka dricker

 Frågor och svar

Var i Sverige är föroreningarna värst och hur hamnar bekämpningsmedlen i våra vattendrag? Svar på frågor om SLU:s miljöövervakning.

Senast uppdaterad: 2017-04-10