Årsredovisning

Vision, uppdrag och mål

KRAVs vision är att all produktion av livsmedel är ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar och tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Vårt uppdrag är att via KRAV-märkningen verka för ökad produktion och konsumtion av ekologiska livsmedel och råvaror från ekologiskt jord- och vattenbruk samt uthålligt fiske. Vårt mål är att försäljningen av KRAV-märkt ska utgöra 20 % av värdet för livsmedel i dagligvaruhandeln, restauranger och storkök samt Systembolaget år 2020.

Senast uppdaterad: 2017-09-04