Akta humlan!

Jordhumla av Petter Haldén

Humlor behövs. De flesta blommande växter behöver pollinerare för att sätta frukt, och oftast är det just humlor som har störst betydelse för pollineringen.

Men precis som pollinerande insekter i stort så är även humlorna hotade. De hotas bland annat av igenväxning av betesmarker och det intensifierade jordbruket med bekämpningsmedel och minskad mängd blommor.

De KRAV-certifierade bönderna har en varierad växtföljd med vall (klöver och gräs) som ger mat åt humlorna. De använder inte kemiska bekämpningsmedel och det gynnar alla typer av insekter. Dessutom ställs högre krav på bete för djuren, vilket gynnar arter som trivs i naturbetesmarker, som humlorna.

Akta humlan! Välj KRAV-märkt mat så stödjer du ett lantbruk som gynnar biologisk mångfald.

Här hittar du ännu mer om humlorna:

Senast uppdaterad: 2018-04-16